JELENTKEZÉSI LAP
MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREKET és üzemanyagokat mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításra képesítő SZAKTANFOLYAMRA ÉS VIZSGÁRA
Tanfolyam száma:
Tanfolyam ideje:
Tanfolyam dátuma:
JELENTKEZŐ
Neve:
Születési helye:
Lakcíme:
Telefon/mobil:
E-mail címe:
Anyja neve:
Születési ideje:
Állampolgársága (ha nem magyar):
VEZETŐI ENGEDÉLY
Száma:
Kategória
megszerzésének
lejárat dátuma
B kat:
T kat:
K kat:
Jelentkezési lap mellékletei: személyi igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya fénymásolata, 1 db igazolvány fénykép, amennyiben már rendelkezik korábban szerzett ADR kártyával, annak másolata. Az igazolványaim adatainak kezeléséhez hozzájárulok. Igazolom, hogy megkaptam a képzésről és a vizsgáztatásról a képzőszerv teljes körű tájékoztatást.
SZÁMLÁZÁSI ADATOK A tanfolyam díját számlájuk
egyenlítjük ki.
A munkáltató neve:
Számlázási címe:
Számla postacíme:
Adószáma:
Az ügyvezető neve:
Az ügyintéző neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy a vizsgadíj és ADR kártyadíj befizetése a jelentkezés feltétele. Vizsgára jelentést követően a vizsgadíj nem visszaigényelhető. Tudomásul vesszük, hogy a tanfolyami részvétel lemondására legkésőbb a vizsga kezdete előtt 10 munkanappal van lehetőség írásban. Későbbi lemondás esetén csak a tanfolyam díj 50 %-át igényelhetjük vissza, a vizsgadíj 100%-át köteles vagyok megfizetni.