• Biztonsági adatlap

  A veszélyes anyagok kezelési tevékenységéhez elengedhetetlen feltétel az adott anyag kezelési, tárolási, elsősegély-nyújtási információinak az ismerete.
   
  A kémiai biztonságról szóló törvény végrehajtási utasítása, a 44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet szabályai szerint biztonsági adatlapot kell készíteni a gyártónak, importálónak abban az esetben, ha a termék a rendelet szerinti osztályozás során legalább egy olyan veszélyes anyagot tartalmaz, melynek mennyisége az 1 tömegszázalékot, illetve gáz esetében a 0,2 térfogatszázalékot meghaladja, egészség-, vagy környezetkárosító kockázattal bír, illetve külön munkahelyi expozíciós
  határértékkel rendelkezik.
   
  A veszélyes anyagokkal, készítményekkel végzett tevékenységek esetében a biztonsági adatlapok elérhetőék kell legyenek, valamint az illetékes ÁNTSZ részére bejelentést kell tenni.
   
  A biztonsági adatlapok az anyag tulajdonságai alapján a kezeléshez, tároláshoz élkülözhetetlenek, mivel az anyagok nem megfelelo kezelése és tárolása mind emberre, mind a környezetre veszélyes lehet, esetenként maradandó károsodást okozhat.
 • Írásbeli utasítás

  A veszélyes áru szállítás során esetlegesen bekövetkező vészhelyzettel (baleset, rendkívüli esemény) kapcsolatos teendőkre a gépjárművezetőnek írásbeli utasítást kell kapnia, amennyiben veszélyt jelző táblával megjelölésre kötelezett szállítóegységben fog veszélyes árut szállítani.

 • Járműtanúsítás

  A veszélyes árut szállító járművek alkalmasságát igazoló tanúsítvány kiállítása a bemutatott jármű vizsgálata alapján. A tanúsítást 1 év érvényességgel adjuk ki. Ilyen tanúsításokra szükség lehet orosz és ukrán forgalomban is. Ezért magyar/angol, magyar/német és magyar/orosz nyelven készítjük.

 • Robbanóanyag szállítási engedély ügyintézés

  Bizonyos veszélyes árukkal csak kijelölt útvonalon lehet közlekedni. Az ehhez szükséges útvonal kijelölési határozatot megbízóink részére biztosítjuk rövid határidőre.

 • SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) bevezetése

   

  SQAS = Safety & Quality Assessment for Sustainability
   
   
  Az SQAS egy rendszer a logisztikai szolgáltatók számára, melynek segítségével értékelhetővé válik a minőség, biztonság, környezeti elkötelezettség egy standardizált, ismert kérdésjegyzéken alapuló felülvizsgálati eljárás keretében.
  • Mentesíti a szolgáltatókat attól, hogy valamennyi vegyipari vállalat, mely a szolgáltatásaikat igénybe veszi, külön-külön auditálja őket a saját rendszere szerint.
  • Lehetőséget teremt a vegyipari vállalatoknak, hogy a szabványos eljárás keretében felülvizsgált szolgáltatóról minden egyéb idő és költség-ráfordítás nélkül pontos és adekvát információkhoz jussanak.
  Az ISO rendszerek követelményei közt szereplő beszállítói minősítésnek is megfelelő eljárás.
   
  SQAS Service Group
   
  A CEFIC – felismerve a professzionális felhasználók igényét- az SQAS Road 2001-s fejlesztése során létrehozta és működteti az SQAS Service Group szolgáltatást, azon vállalatok számára, akik igénybe kívánják venni a rendszer szolgáltatásait:
  • az online adatbázis elérését, melynek segítségével elérhetővé válik az összes auditált szolgáltató értékelő jelentése,
  • szabad lekérdezéseket, melyekkel bármilyen szűrő feltétel szerint csoportosíthatjuk az adatbázisban szereplő adatokat,
  • az SQAS rendszer minél hatékonyabb használatára vonatkozó képzéseket,
  • az Európai SQAS Auditorok Hálózatának elérését.
   
  AUDIT
   
  Az általában több mint 500 kérdés az alábbi 6 terület köré csoportosul:
  • vállalatirányítási rendszer (Management),
  • biztonság, munkavédelem, környezetvédelem területe (HSE),
  • berendezések (Equipment),
  • a tervezés és működtetés vizsgálat (Operations),
  • személyi és telephely biztonság (Security),
  • helyszíni szemle (Site inspection).
  Az audit időtartama legalább két munkanap.
  A kérdések eldöntendőek: igen (1) vagy nem (0) válaszok lehetségesek.
  A felkészítés és audit előkészítését és megszervezését tapasztalt szakértőinkkel vállaljuk.
  Ezen a speciális területen kellő szakértelemmel és megfelelő referenciákkal rendelkezünk.
  Ütemezés a feladattól és a cégtől függően, megegyezés szerint (3-6 hónap).
   

   
  Vállalati Környezetgazdálkodási Informatikai Rendszer (KIR)
   
  Vállalati Környezetgazdálkodási Információs Rendszer (KIR) elemei
   
  ALAPMODUL
   
  Anyag adatok kezelése: biztonsági adatlapok kezelése, EWC kódok, UN kódok, mérgező anyagok és CAS számaik, környezeti tényezők értékelése 
  Jogosultsági rendszer: munkakörök és részfunkciók kezelése
  Hibaüzenet és kezelési rendszer
  Konkurens, több munkahelyes használat,
  Adat export és import alkalmazása távoli munkahelyek kapcsolata érdekében
  Kényelmi funkciók: adat export Excel-be vagy Word-be
  Grafikus elemzések
  Rugalmas nyomtatási rendszer
  Adatbázisok csatolásának kezelése
   
  TECHNOLÓGIAI MODUL
   
  Anyagmérlegek kezelése anyagáramokra, komponensekre, anyagfajtákra
  Energiamérlegek kezelése energiaáramokra, energiafajtákra
  Költségmérlegek kezelése
  Különböző üzemállapotok kezelése
  Környezeti fedezet számítása és elemzése
  Termelési mennyiségek terv és tény értékeinek kezelése: a kontrolling alkalmazása.
  A felhasználások és kibocsátások lekérdezése: táblázatos és grafikus elemzés terv-tény, input – output vonatkozásában
   
  VEZETŐI MODUL
   
  Kibocsátások intenzitásának kezelése
  Időszakok összegzett adatinak (mértékeinek) tárolása ás elemzése
   
  LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELMI MODUL
   
  Levegőtisztaság védelmi alapbejelentések (LAL) kezelése:
  • Alapbejelentés készítése és nyomtatása
  • Változás bejelentés készítése és nyomtatása
  • Javítójelentés készítése és nyomtatása
  • Bejelentett állapot előállítása és kezelése
  Levegőtisztaság védelmi éves bejelentések (LM) kezelése:
  • Éves bejelentés készítése és nyomtatása
  • Javítójelentés készítése és nyomtatása
  • Bejelentett állapot előállítása és kezelése
  • Környezetterhelési díj számítása
   
  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MODUL
   
  Hulladék jellemző adatok nyilvántartása: EWC. VHJ, EU, UN kódok, fizikai jellemzők, CAS számok kezelése
  Teljes hulladékos kódszótár rendszer,
  Telephelyek és tárolási helyek nyilvántartása,
  Tárolási helyek megtelésének figyelemmel kísérése,
  Bevételezések és beszállítások kezelése,
  Kiszállítások kezelése
  Hulladék kezelések adatainak kezelése
  Bizonylatok nyomtatása: szállítólevél és Sz illetve K jegy,
  Adatok tetszőleges időszakra történő lekérdezése és összesítése tetszőleges szempont szerint,
  A hulladékforgalom pénzügyi vonatkozásainak kezelése: beérkező számlák adatainak nyilvántartása és elemzése,
  Kimenő számlák számfejtése és nyomtatása,
  Hulladék mérlegek készítése,
  Köbvetkező évi hulladék mennyiségi és pénzügyi terv készítése,
  Hulladék Kontrolling: terv-tény elemzés,
  Hulladék bevallások elkészítése a forgalmi adatok alapján: negyedéves, éves,
  A hulladékgazdálkodási terv készítésének támogatása,
   
  VIZES MODUL
   
  Vízjogi engedélyek adatainak kezelése
  Vízhasználók adatainak kezelése: A, B, C adatlapok
  Üzemi fogyasztók adatainak kezelése: D, E, F adatlapok
  Létesítési és szüneteltetési engedélyek nyilatkozatának kezelése: L adatlap
  Környezetterhelési díj számítása
   
  TALAJOS MODUL
   
  Felszín alatti víz és földtani közeg adatainak kezelése
  Felszín alatti víz és földtani közeg címlap: CLP
  Felszín alatti víz és földtani közeg alap-adatlapok: EH1, EH2, EH3, EH5
  Felszín alatti víz és földtani közeg részletes adatlapok: R1-R2adatlapok
  Felszín alatti víz és földtani közeg éves jelentések: ÉJ1-ÉJ7 adatlapok
  Környezetterhelési díj számítása
  A rendszer az alapmodulból + bármelyik más modulból (modulokból) épül fel.
  Az ár az egyedi igényektől függően kerül kialakításra
 • Tanácsadói nap

  A veszélyes áru tervezési feladatok a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó elszámolásban un. mérnök napokban jelennek meg. A veszélyes árukkal kapcsolatos tervezői, szakértői és tanácsadói feladatok nem specifikált egyedi feladatainak teljesítményét tanácsadói napokban adjuk meg.
   
 • Tartánykönyv

  Az új ADR bevezette a tartánykönyv fogalmát. 
   
  A tartánykönyvet a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek kell őriznie, akinek képesnek kell lenni ezt a dokumentumot az illetékes hatóság kérésére bemutatni. A tartánykönyvet a tartány teljes élettartama alatt vezetni kell és a tartány üzemen kívül helyezését követően 15 hónapig meg kell őrizni.
   
  Ennek a dokumentációnak az elkészítésében, valamint a szükséges vizsgálatok kivitelezésében nyújt segítséget a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda.
 • Veszélyes Áru Biztonsági Auditok

  Nemzetközileg elfogadott standardok alapján végzünk inspekciós tevékenységet partnereink részére. Az auditok protokolljai a veszélyes árukhoz kapcsolódó tevékenységhez igazodnak. A vegyipari outschourcing, a megfelelő logisztikai szolgáltató, a megfelelő raktár , a biztosítók kockázatfelmérései nem nélkülözhetik az ilyen jellegű rendszerek alkalmazását.

 • Veszélyességi osztályozás közlekedési alágazatonként

  A különböző termékek, vegyszerek, keverékek, oldatok és veszélyes hulladékok ADR, RID, ADN®, IMDG-Kódex és ICAO előírások szerinti osztályba sorolása nagy biztonság mellett. A szállítási osztályozások ismerete nélkül nem lehet az ilyen anyagokat sem belföldi, sem nemzetközi forgalomban szállítani.

 • Biztonsági tanácsadói tevékenység

  Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység
   
  A 2/2002. (I.11.) Korm. rendelet, rendelkezik az EU 96/35/EK irányelvével összhangban arról, hogy minden olyan cégnek / vállalatnak / vállalkozásnak, amely a rendeletben meghatározott veszélyes áru tevékenységet végez, alkalmaznia kell egy speciális veszélyes áru szakembert, akinek a feladata a cég ez irányú tevékenységének figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, az aktuális veszélyes áru szabályok betartatása.
  A 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet alapján a tanácsadó az alábbi feladatok elvégzésére köteles:

  a) figyelemmel kíséri, hogy a vállalkozásnál betartják-e a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat;

  b) tanácsot ad a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását és az áruk szállításra való előkészítését illetően;

  c) - éves jelentést készít a vállalkozás vezetői, szükség esetén azilletékes hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni, 
  - elkészíti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban előírt adatszolgáltatást a KSH számára;
   
  d) figyelemmel kíséri a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következő feladatok végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

  da) a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását,

  db) a vállalkozás a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket figyelembe veszi-e, 
   
  dc) a veszélyes áruk szállítására, ki- és berakására használt felszerelések ellenőrzését,
   
  dd) a vállalkozás alkalmazottainak megfelelőképzését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását,
   
  de) a szállítás vagy a ki- és berakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását,
   
  df) a szállítás vagy a ki- és berakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, illetõleg amennyiben szükséges, jelentés készítését,
   
  dg) a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlõdésének megakadályozását célzó megfelelõ eljárások alkalmazását,
   
  dh) az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok és az azokban foglalt különleges követelmények figyelembevételét,
   
  di) annak ellenõrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, ki- és berakásában részt vevo alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak,
   
  dj) a veszélyes áruk szállításakor, ki- és berakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát,
   
  dk) olyan ellenõrzési eljárások foganatosítását, melyek biztosítják, hogy a jármûveken a kötelezõ okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelõ formában megtalálhatók,
   
  dl) olyan ellenõrzési eljárások foganatosítását, amelyek a ki- és berakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják.
 • Cégspecifikus szakanyag készítése, technológia kidolgozása

  Igény szerint a szerződött partnereink részére, vagy az eseti megrendelőink számára, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatosan, teljes körű szakértői tanácsadást tudunk biztosítani telefonon,  írásban és a helyszínen is.

   
  A különböző profilú cégeknél veszélyes áruk szállításával összefüggő problémák merülhetnek fel. A probléma megoldására a megbízó elvárásait figyelembe véve készítünk szakmai anyagot, melyet megbízói igény esetén karbantartunk, azaz a változásokat átvezetjük. A minőségbiztosítással  rendelkező cégeknél a minőségi és biztonságos működéshez a veszélyes áruk szállításával  kapcsolatosan megfelelő technológiákat dolgozunk ki.
 • Felelős Nyilatkozat

  A különböző veszélyes áruk előkészítése a szállításra bonyolult, sokirányú felkészültséget igénylő feladat, amelyért a feladónak kell vállalnia a felelõsséget. Különösen nemzetközi szállításoknál, amikor a fuvarokmány amúgy is túlzsúfolt, elég gyakori, hogy a feladó külön biztosít nyilatkozatot, miközben a fuvarokmányban feltünteti, hogy “a nyilatkozat csatolva van”.  Partnereink igényeitől függően az alábbi közlekedési alágazatokra tudunk Felelős nyilatkozatot készíteni:
   
  • közúti és vasúti szállításra,
  • tengeri szállításra,
  • légi szállításra.
 • 1