Biztonsági tanácsadói tevékenység

A 2008/68/EU direktíva és a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia minden olyan cégnek / vállalatnak / vállalkozásnak, amely a rendeletben meghatározott veszélyes áru tevékenységet végez. A speciális veszélyes áru szakember a feladata a cég ez irányú tevékenységének figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, az aktuális veszélyes áru szabályok betartatása. Cégünk auditált biztonsági tanácsadói tevékenységét a központi irodában 5, országos szinten több, mint 25 tanácsadóval végzi, akik bármely közlekedési ágazatban ellátják szakmai feladatukat.

A 25/ 2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján a tanácsadó az alábbi feladatok elvégzésére köteles:

 A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan különösen a következők a feladatai:

–annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;

–tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;

–éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

–a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;

–azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;

–a veszélyes áruk szállítására, csomagolására, töltésére, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;

–a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;

–a szállítás vagy a csomagolás, töltés, be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;

–a szállítás vagy a csomagolás, töltés, be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;

–a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;

–az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembe­vételét;

–annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk feladásában, szállításában, csomagolásában, töltésében, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;

–a veszélyes áruk szállításakor, csomagolásakor, töltésekor, be- és kirakásakor fennálló kockázat tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;

–olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;

–olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a csomagolással, töltéssel, be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;

–az 1.10.3.2 bekezdésben meghatározott közbiztonsági terv meglétét.

Legfrissebb hírek

Értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről, újdonságainkról

RID ADR 2023 tartalomjegyzéke

RID ADR 2023 tartalomjegyzéke

Az ADN2023 kiadványunk már irodánkban !!!

Az ADN2023 kiadványunk már irodánkban !!!